Avís Legal

Dades del Responsable:

Identitat de l’Responsable: GT Trasters de Lloguer, S.L.
Nom comercial: Guarda Trastos
NIF / CIF: B65261380
Direcció: C/ Carrerada, 30 baixos 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Correu electrònic: info@guardatrastos.com
Activitat: lloguer de trasters

GT Trasters de Lloguer, S.L. com a responsable d’aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants de la pàgina web de Guarda Trastos inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, guardatrastos.com ( “usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment de el portal guardatrastos.com.

Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Guarda Trastos. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o què, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;
 • Qualsevol vulneració dels drets de l’prestador o dels legítims titulars;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, guardatrastos.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Guarda Trastos o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal guardatrastos. com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant guardatrastos.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Anuncis patrocinats, enllaços d’afiliats i publicitat

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d’afiliats.

Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d’informar i de referenciar productes i/o serveis i/o infoproductos. En aquests últims casos, aquesta sol·licitud serà enviada a tercers, com són:

 • Amazon
 • Taboola
 • Realitzem anuncis personalitzats a Google Ads

La informació que apareguin en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, de manera que GT Trasters de Lloguer, S.L. no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de GT Trasters de Lloguer, S.L. que lògicament no serà responsable que, un cop donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona. L’usuari sap i accepta que guardatrastos.com únicament actua com a via o mitjà publicitari i que per tant no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a GT Trasters de Lloguer, S.L. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a GT Trasters de Lloguer, S.L., assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i guardatrastos.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GT Trasters de Lloguer, S.L. l’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GT Trasters de Lloguer, S.L.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a GT Trasters de Lloguer, S.L. indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web guardatrastos.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Contingut d’altres blogs
 • Enllaços d’afiliats

Política de comentaris

A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors del web.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsable

GT Trasters de Lloguer, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;

 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Madrid.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal guardatrastos.com, si us plau dirigiu-vos a info@guardatrastos.com.

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 2018.10.26.